RYCZAŁT

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest odpowiedni dla osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą osiągających przychody z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy jak również handlu detalicznego, usług branży Beauty i innych. Jest to najprostsza forma opodatkowania prowadzonej działalności.

W zakresie naszych usług znajdziesz:

· prowadzenie ewidencji przychodów,
· prowadzenie rejestru VAT sprzedaży i zakupu,
· sporządzanie i wysyłkę plików JPK_V7,
· prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych,
· sporządzanie zeznań rocznych PIT-28,
· korespondencję i reprezentację w przypadku kontroli przed Organami Administracji Skarbowej,
· sprawdzanie poprawności dokumentacji pod względem formalnym i rachunkowym.