CENNIK


Cennik standardowych czynności w zakresie ewidencji księgowej.
Obowiązuje od 1 stycznia 2023r.
Wszystkie ceny podawane są w wartościach netto za jeden miesiąc obsługi.


KARTA PODATKOWA

ILOŚĆ DOKUMENTÓW CENA
bez VAT od 100 zł
z VAT od 150 zł


RYCZAŁT

ILOŚĆ DOKUMENTÓW CENA
bez VAT od 200 zł
z VAT od 250 zł


KSIĘGI HANDLOWE

ILOŚĆ DOKUMENTÓW CENA
0-30 dokumentów 1000 zł
31-50 dokumentów 1500 zł
51-100 dokumentów 2000 zł
101-200 dokumentów 3000 zł
201-300 dokumentów 4000 zł
301-400 dokumentów 5000 zł
Powyżej 400 dokumentów ceny ustalane indywidualnie


OBSŁUGA KADROWO – PŁACOWA

ILOŚĆ DOKUMENTÓW CENA
umowa cywilnoprawna 40 zł od umowy
umowa o pracę:
1-10 pracowników 50 zł od umowy
11-20 pracowników 45 zł od umowy
21-30 pracowników 40 zł od umowy
31 i więcej pracowników 35 zł od umowy

KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

ILOŚĆ DOKUMENTÓW CENA
0-20 dokumentów 250 zł
21-35 dokumentów 300 zł
36-50 dokumentów 350 zł
51-65 dokumentów 400 zł
66-80 dokumentów 450 zł
81-100 dokumentów 500 zł
101-150 dokumentów 600 zł
151-200 dokumentów 700 zł
201-250 dokumentów 800 zł
251-300 dokumentów 900 zł
Powyżej 300 dokumentów ceny ustalane indywidualnie


USŁUGI DODATKOWE

USŁUGA CENA
doradztwo i optymalizacja podatkowa w przypadku zawarcia umowy – bezpłatnie, inaczej od 100 zł/h
sporządzanie faktur sprzedaży, not korygujących, not odsetkowych, itp. 20 zł od dokumentu
korekty deklaracji JPK_V7 i ubezpieczeniowych z powodu nie dotrzymania terminowości przez klienta 50 zł od dokumentu
sprawozdania do GUS, NBP, itp. 50 zł od dokumentu
zeznanie roczne osób fizycznych
PIT-37
od 100 zł (w zależności od stopnia skomplikowania zeznania)
przygotowanie dokumentacji związanej z udzieleniem kredytów i leasingów 100 zł
deklaracja PIT-11 10 zł od dokumentu
deklaracja PIT-4R 10 zł od dokumentu
deklaracja VAT-UE 20 zł od dokumentu