KPiR

Książka przychodów i rozchodów to forma opodatkowania dla firm prowadzących księgowość uproszczoną. Jest to najczęściej wybierana forma dla osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, tworzących spółki cywilne, spółki jawne czy spółki partnerskie.

W naszej ofercie znajdziesz:

· prowadzenie ksiąg podatkowych,
· prowadzenie rejestru VAT sprzedaży i zakupu,
· sporządzanie i wysyłkę plików JPK_V7,
· prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych,
· sporządzanie i składanie deklaracji VAT-UE, IFT-2R i innych,
· sporządzanie zeznań rocznych PIT-36, PIT-36L,
· obliczanie zaliczek na podatek dochodowy PIT-5, PIT-5L,
· korespondencję i reprezentację w przypadku kontroli przed Organami Administracji Skarbowej,
· sprawdzanie poprawności dokumentacji pod względem formalnym i rachunkowym