KARTA PODATKOWA

Karta podatkowa jest to najwygodniejsza i najprostsza forma opodatkowania prowadzonej działalności gospodarczej. Jest ona przypisana firmom świadczącym usługi dla ludności oraz firmom zatrudniającym niewielką liczbę osób, posiadającym niewielką liczbę zleceniobiorców.

W ramach tej formy opodatkowania oferujemy:

· rozliczanie firm w formie karty podatkowej,
· prowadzenie ewidencji sprzedaży dla celów karty podatkowej,
· prowadzenie rejestru VAT sprzedaży i zakupu,
· sporządzanie i wysyłkę plików JPK_V7,
· prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych,
· przygotowanie sprawozdań do Urzędu Statystycznego,
-sporządzanie zeznań rocznych PIT-16A,
-korespondencję i reprezentację w przypadku kontroli przed Organami Administracji Skarbowej,
-sprawdzanie poprawności dokumentacji pod względem formalnym i rachunkowym.