KADRY I PŁACE

Oferujemy również kompleksową obsługę kadrowo-płacową:


· prowadzenie akt osobowych,
· sporządzanie umów o pracę, umów cywilnoprawnych, wystawianie świadectw pracy,
· sporządzanie list wynagrodzeń, list płac, rachunków do umów zleceń i umów o dzieło,
· prowadzenie całości spraw związanych z urlopami,
· prowadzenie i aktualizacja rejestru badań lekarskich i szkoleń BHP pracowników,
· delegacje pracownicze,
· deklaracje zgłoszeniowe i rozliczeniowe ZUS,
· sporządzanie rocznych informacji o dochodach PIT-11, PIT-8C, PIT-8B, PIT-8AR,
· sporządzanie rocznej informacji o podatku dochodowym od osób fizycznych PIT-4R,
· występowanie o zaświadczenia o niezaleganiu z ZUS,
· korespondencja i reprezentacja w przypadku kontroli PIP, ZUS, US i innych Organów Administracji Skarbowej.